فروشگاه نداي‌سبز كتاب

فروشگاه نداي‌سبز كتاب

   ورود به سايت سبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :

تصوير شنبه

بدون نظر
نام: شنبه
نويسنده: ايان مكيوين
مترجم: مصطفي مفيدي
ناشر: نيلوفر
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 1
قيمت: 280,000 
تعداد:  


تصوير الفباي مردگان

بدون نظر
نام: الفباي مردگان
نويسنده: هادي خورشاهيان
ناشر: نيلوفر
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 1
قيمت: 140,000 
تعداد:  


تصوير آرزوهاي بر باد رفته

بدون نظر
نام: آرزوهاي بر باد رفته
نويسنده: اونوره دوبالزاك
مترجم: سعيد نفيسي
ناشر: نيلوفر
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 1
قيمت: 480,000 
تعداد:  


تصوير عطش آمريكايي

بدون نظر
نام: عطش آمريكايي
نويسنده: ريچارد رايت
مترجم: فرزانه طاهري
ناشر: نيلوفر
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 2
قيمت: 165,000 
تعداد:  


تصوير حقيقت و افسانه

بدون نظر
نام: حقيقت و افسانه
نويسنده: برتراند راسل
مترجم: منصور مشكين‌پوش
ناشر: نيلوفر
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 1
قيمت: 240,000 
تعداد:  


تصوير افي بريست

بدون نظر
نام: افي بريست
نويسنده: تئودور فونتانه
مترجم: كامران جمالي
ناشر: نيلوفر
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 1
قيمت: 270,000 
تعداد:  


تصوير داستان‌هاي ماقبل تاريخ

بدون نظر
نام: داستان‌هاي ماقبل تاريخ
نويسنده: آلبرتو موراويا
مترجم: مرضيه خاني
ناشر: نيلوفر
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 1
قيمت: 125,000 
تعداد:  


تصوير مرداني در آفتاب

بدون نظر
نام: مرداني در آفتاب
نويسنده: غسان كنفاني
مترجم: احسان موسوي خلخالي
ناشر: نيلوفر
سال انتشار: 1393
نوبت چاپ: 1
قيمت: 75,000 
تعداد:  


تصوير 12 داستان

بدون نظر
نام: 12 داستان
نويسنده: گلي ترقي
ناشر: نيلوفر
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 1
قيمت: 210,000 
تعداد:  


تصوير در جست و جوي بشريتي بي‌نقاب (نوشته‌‌هايي از سارتر و در باب سارتر)

بدون نظر
نام: در جست و جوي بشريتي بي‌ن ...
نويسنده: مصطفي رحيمي
ناشر: نيلوفر
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 1
قيمت: 175,000 
تعداد:  


تصوير موج دوم (تجدد آمرانه در ايران)

بدون نظر
نام: موج دوم (تجدد آمرانه در ...
نويسنده: سعيد ليلاز
ناشر: نيلوفر
سال انتشار: 1392
نوبت چاپ: 1
قيمت: 290,000 
تعداد:  


تصوير آخر داستان

بدون نظر
نام: آخر داستان
نويسنده: ليديا ديويس
مترجم: فريبا مويدطلوع
ناشر: نيلوفر
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 1
قيمت: 155,000 
تعداد:  


تصوير موبي‌ديك يا نهنگ بحر

بدون نظر
نام: موبي‌ديك يا نهنگ بحر
نويسنده: هرمان ملويل
مترجم: صالح حسيني
ناشر: نيلوفر
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 1
قيمت: 480,000 
تعداد:  


تصوير رنج‌كشيدگان و خوارشدگان

بدون نظر
نام: رنج‌كشيدگان و خوارشدگان
نويسنده: فئودور داستايوفسكي
مترجم: محسن كرمي
ناشر: نيلوفر
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 1
قيمت: 230,000 
تعداد:  


تصوير شبح سرگردان (رقص چنگيز كوهن)

بدون نظر
نام: شبح سرگردان (رقص چنگيز ك ...
نويسنده: رومن گاري
مترجم: ابراهيم مشعري
ناشر: نيلوفر
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 2
قيمت: 200,000 
تعداد:  


تصوير تا زماني كه (گزيده‌اي از داستان‌ها و نقدها)

بدون نظر
نام: تا زماني كه (گزيده‌اي از ...
نويسنده: هاينريش بل
مترجم: كامران جمالي
ناشر: نيلوفر
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 2
قيمت: 180,000 
تعداد:  


تصوير سال‌هاي سگ

بدون نظر
نام: سال‌هاي سگ
نويسنده: گونتر گراس
مترجم: حسن نقره‌چي
ناشر: نيلوفر
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 1
قيمت: 480,000 
تعداد:  


تصوير ماه الماس

بدون نظر
نام: ماه الماس
نويسنده: ويلكي كالينز
مترجم: منوچهر بديعي
ناشر: نيلوفر
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 1
قيمت: 450,000 
تعداد:  


تصوير جستارهايي در باب عشق

بدون نظر
نام: جستارهايي در باب عشق
نويسنده: آلن دوباتن
مترجم: گلي امامي
ناشر: نيلوفر
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 5
قيمت: 185,000 
تعداد:  


تصوير اميلي ال

بدون نظر
نام: اميلي ال
نويسنده: مارگريت دوراس
مترجم: شيرين بني‌احمد
ناشر: نيلوفر
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 2
قيمت: 80,000 
تعداد: