فروشگاه نداي‌سبز كتاب

فروشگاه نداي‌سبز كتاب

   ورود به سايت سبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :

تصوير موهبت ترس

بدون نظر
نام: موهبت ترس
نويسنده: گاوين دي بكر
مترجم: حسين‌علي مقيمي
ناشر: دايره
سال انتشار: 1393
نوبت چاپ: 1
قيمت: 200,000 
تعداد:  


تصوير جنبه‌ي مثبت بي‌منطق بودن

بدون نظر
نام: جنبه‌ي مثبت بي‌منطق بودن
نويسنده: دن آريلي
مترجم: اصغر اندرودي
ناشر: دايره
سال انتشار: 1392
نوبت چاپ: 1
قيمت: 190,000 
تعداد:  


تصوير لذت آگاهي

بدون نظر
نام: لذت آگاهي
نويسنده: صادق بيات
ناشر: دايره
سال انتشار: 1391
نوبت چاپ: 1
قيمت: 90,000 
تعداد:  


تصوير هانيبال (ادامه‌سكوت‌بره‌ها )

بدون نظر
نام: هانيبال (ادامه‌سكوت‌بره‌ ...
نويسنده: توماس هريس
مترجم: كورس جهانبيگلو
ناشر: دايره
سال انتشار: 1388
نوبت چاپ: 2
قيمت: 110,000 
تعداد:  


تصوير وسواس فكري

بدون نظر
نام: وسواس فكري
نويسنده: جاناتان گريسون
مترجم: اصغر اندرودي
ناشر: دايره
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 5
قيمت: 300,000 
تعداد:  


تصوير سكوت بره‌ها

بدون نظر
نام: سكوت بره‌ها
نويسنده: توماس هريس
مترجم: اصغر اندرودي - مجتبي مينايي
ناشر: دايره
سال انتشار: 1393
نوبت چاپ: 12
قيمت: 350,000 
تعداد:  


تصوير شهروند كوچك (آموزش شهروندي)

بدون نظر
نام: شهروند كوچك (آموزش شهرون ...
نويسنده: ماري پي‌ير پردريزه
مترجم: كيان فروزش
ناشر: دايره
سال انتشار: 1390
نوبت چاپ: 1
قيمت: 30,000 
تعداد:  


تصوير به نوجوانان گفتن از نوجوانان شنيدن 3

بدون نظر
نام: به نوجوانان گفتن از نوجو ...
نويسنده: آدل فابر - الين مازليش
مترجم: اصغر اندرودي
ناشر: دايره
سال انتشار: 1396
نوبت چاپ: 9
قيمت: 325,000 
تعداد:  


تصوير اشتباه دكارت

بدون نظر
نام: اشتباه دكارت
نويسنده: آنتونيو .اماسيو
مترجم: مهوش سهرابي وفاطمه عباسي فر
ناشر: دايره
سال انتشار: 1390
نوبت چاپ: 1
قيمت: 89,000 
تعداد:  


تصوير اين من كيست

بدون نظر
نام: اين من كيست
نويسنده: لئو بوسكاليا
مترجم: زهره فتوحي
ناشر: دايره
سال انتشار: 1389
نوبت چاپ: 1
قيمت: 45,000 
تعداد:  


تصوير قدرت تفكر بدون فكر كردن (بلينگ)

بدون نظر
نام: قدرت تفكر بدون فكر كردن ...
نويسنده: مالكوم گلدول
مترجم: فاطمه عباسي‌فر
ناشر: دايره
سال انتشار: 1389
نوبت چاپ: 1
قيمت: 65,000 
تعداد:  


تصوير اول گوش كن بعد بفروش

بدون نظر
نام: اول گوش كن بعد بفروش
نويسنده: باب پول
مترجم: اصغر اندرودي
ناشر: دايره
سال انتشار: 1389
نوبت چاپ: 1
قيمت: 59,000 
تعداد:  


تصوير 10 اشتباه نابخشودني در بازاريابي

بدون نظر
نام: 10 اشتباه نابخشودني در ب ...
نويسنده: فيليپ كاتلر
مترجم: اصغر اندرودي
ناشر: دايره
سال انتشار: 1388
نوبت چاپ: 1
قيمت: 80,000 
تعداد:  


تصوير ايمان داشته باشيم

بدون نظر
نام: ايمان داشته باشيم
نويسنده: ميچ آلبوم
مترجم: صديقه ابراهيمي
ناشر: دايره
سال انتشار: 1389
نوبت چاپ: 1
قيمت: 59,000 
تعداد:  


تصوير انسان و اسطوره‌هايش

بدون نظر
نام: انسان و اسطوره‌هايش
نويسنده: كارل گوستاو يونگ - ژوزف هندرسن
مترجم: حسن اكبريان طبري
ناشر: دايره
سال انتشار: 1389
نوبت چاپ: 3
قيمت: 50,000 
تعداد:  


تصوير خوردن نيايش مهرورزي

بدون نظر
نام: خوردن نيايش مهرورزي
نويسنده: اليزابت گيلبرت
مترجم: اصغر اندرودي
ناشر: دايره
سال انتشار: 1388
نوبت چاپ: 1
قيمت: 150,000 
تعداد:  


تصوير هنر ريسك كردن

بدون نظر
نام: هنر ريسك كردن
نويسنده: ديويد ويسكات
مترجم: كياندخت نورافروز
ناشر: دايره
سال انتشار: 1390
نوبت چاپ: 2
قيمت: 90,000 
تعداد:  


تصوير يوگاي شفابخش

بدون نظر
نام: يوگاي شفابخش
نويسنده: لي وانگ ـ شاه
مترجم: مهرآور جعفرنادري
ناشر: دايره
سال انتشار: 1390
نوبت چاپ: 2
قيمت: 175,000 
تعداد:  


تصوير سروري عشق (راهنماي عملي در خدمت  هنر ارتباط)

بدون نظر
نام: سروري عشق (راهنماي عملي ...
نويسنده: دون ميگوئل روييز
مترجم: مينو پرنياني
ناشر: دايره
سال انتشار: 1385
نوبت چاپ: 2
قيمت: 50,000 
تعداد:  


تصوير تحليل رفتار متقابل (روش‌هاي نوين در روان‌شناسي)

بدون نظر
نام: تحليل رفتار متقابل (روش‌ ...
نويسنده: ون جونز - يان استوارات
مترجم: بهمن دادگستر
ناشر: دايره
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 25
قيمت: 350,000 
تعداد: