فروشگاه نداي‌سبز كتاب

فروشگاه نداي‌سبز كتاب

   ورود به سايت سبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :

تصوير تقويم ديواري ايران قديم (1396)

بدون نظر
نام: تقويم ديواري ايران قديم ...
ناشر: كتاب آبان
سال انتشار: 1395
قيمت: 140,000 
تعداد:  


تصوير دفتر خوش‌نويسيA4

بدون نظر
نام: دفتر خوش‌نويسيA4
ناشر: كتاب آبان
قيمت: 18,000 
تعداد:  


تصوير برسد به دست پوران عزيزم

بدون نظر
نام: برسد به دست پوران عزيزم
نويسنده: سوسن شريعتي
ناشر: كتاب آبان
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 1
قيمت: 275,000 
تعداد:  


تصوير گرايش‌هاي هنر مدرن

بدون نظر
نام: گرايش‌هاي هنر مدرن
نويسنده: سم فيليپس
مترجم: ماني فرسايي - هانيه رجبي
ناشر: كتاب آبان
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 1
قيمت: 280,000 
تعداد:  


تصوير حرف آخر (مجموعه مقالات از 1353 تا 1393)

بدون نظر
نام: حرف آخر (مجموعه مقالات ا ...
نويسنده: آيدين آغداشلو
ناشر: كتاب آبان
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 1
قيمت: 400,000 
تعداد:  


تصوير آوازخواني (دانش صداسازي و خواندن) با سي‌دي

بدون نظر
نام: آوازخواني (دانش صداسازي ...
نويسنده: هوگو پينكستربور
مترجم: سعيد مجيدي
ناشر: كتاب آبان
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 1
قيمت: 180,000 
تعداد:  


تصوير گرايش‌هاي طراحي لباس

بدون نظر
نام: گرايش‌هاي طراحي لباس
نويسنده: مايري مكنزي
مترجم: آيدا تدين
ناشر: كتاب آبان
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 3
قيمت: 280,000 
تعداد:  


تصوير آندري تاركوفسكي (عناصر سينمايي)

بدون نظر
نام: آندري تاركوفسكي (عناصر س ...
نويسنده: رابرت برد
مترجم: تورج سلحشور
ناشر: كتاب آبان
سال انتشار: 1393
نوبت چاپ: 1
قيمت: 180,000 
تعداد:  


تصوير رباعيات حكيم عمر خيام (با قاب)

بدون نظر
نام: رباعيات حكيم عمر خيام (ب ...
نويسنده: محمدمهدي منصوري
ناشر: كتاب آبان
سال انتشار: 1393
نوبت چاپ: 1
قيمت: 290,000 
تعداد:  


تصوير گزيده شاهنامه فردوسي (دوزبانه)

بدون نظر
نام: گزيده شاهنامه فردوسي (دو ...
نويسنده: ابوالقاسم فردوسي
مترجم: آرتور جان آربري - مهدي محمداميني
ناشر: كتاب آبان
سال انتشار: 1392
نوبت چاپ: 1
قيمت: 400,000 
تعداد:  


تصوير گزيده مثنوي معنوي (دوزبانه)

بدون نظر
نام: گزيده مثنوي معنوي (دوزبا ...
نويسنده: جلال‌الدين محمد بلخي
مترجم: آرتور جان آربري
ناشر: كتاب آبان
سال انتشار: 1392
نوبت چاپ: 1
قيمت: 580,000 
تعداد:  


تصوير ربايش در نيمه‌شب (نمايشنامه)

بدون نظر
نام: ربايش در نيمه‌شب (نمايشن ...
نويسنده: مارك هاي هورست
مترجم: هانيه رجبي
ناشر: كتاب آبان
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 1
قيمت: 100,000 
تعداد:  


تصوير ديوان حافظ با تفسير (با قاب) جيبي

بدون نظر
نام: ديوان حافظ با تفسير (با ...
نويسنده: مهدي داودي
ناشر: كتاب آبان
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 1
قيمت: 200,000 
تعداد:  


تصوير آنچه طراحان گرافيك و ناظران چاپ مي‌دانند

بدون نظر
نام: آنچه طراحان گرافيك و ناظ ...
نويسنده: بهرام عفراوي
ناشر: كتاب آبان
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 3
قيمت: 150,000 
تعداد:  


تصوير كارتون (متحرك‌سازي)

بدون نظر
نام: كارتون (متحرك‌سازي)
نويسنده: پرستون بلر
مترجم: بهمن منفرد
ناشر: كتاب آبان
سال انتشار: 1392
نوبت چاپ: 2
قيمت: 150,000 
تعداد:  


تصوير فراموشم مكن

بدون نظر
نام: فراموشم مكن
نويسنده: احمدرضا ميرمقتدايي
ناشر: كتاب آبان
سال انتشار: 1392
نوبت چاپ: 1
قيمت: 170,000 
تعداد:  


تصوير هنر خوشنويسي در مدرسه

بدون نظر
نام: هنر خوشنويسي در مدرسه
نويسنده: كاوه تيموري
ناشر: كتاب آبان
سال انتشار: 1392
نوبت چاپ: 1
قيمت: 160,000 
تعداد:  


تصوير 5 گنج (با قاب)

بدون نظر
نام: 5 گنج (با قاب)
نويسنده: حافظ - عطار و ديگران
ناشر: كتاب آبان
سال انتشار: 1392
نوبت چاپ: 3
قيمت: 1,300,000 
تعداد:  


تصوير حركت در ارتباط تصويري (موشن گرافيك)

بدون نظر
نام: حركت در ارتباط تصويري (م ...
نويسنده: نازمريم شيخها - رشيد رهنما
ناشر: كتاب آبان
سال انتشار: 1392
نوبت چاپ: 1
قيمت: 240,000 
تعداد:  


تصوير سنگ‌نگاره‌هاي ساساني

بدون نظر
نام: سنگ‌نگاره‌هاي ساساني
نويسنده: مهدي بنيادي
ناشر: كتاب آبان
سال انتشار: 1389
نوبت چاپ: 1
قيمت: 50,000 
تعداد: