فروشگاه نداي‌سبز كتاب

فروشگاه نداي‌سبز كتاب

   ورود به سايت سبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :

تصوير عصر خرد

بدون نظر
نام: عصر خرد
نويسنده: استوارت همپشير
مترجم: احمد سعادت‌نژاد
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 2
قيمت: 120,000 
تعداد:  


تصوير عصر ايدئولوژي

بدون نظر
نام: عصر ايدئولوژي
نويسنده: هنري ديويد ايكن
مترجم: ابوطالب صارمي
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 2
قيمت: 140,000 
تعداد:  


تصوير تاريخ مختصر انديشه (راهنماي فلسفي زيستن)

بدون نظر
نام: تاريخ مختصر انديشه (راهن ...
نويسنده: لوك فري
مترجم: افشين خاكباز
ناشر: فرهنگ نشر نو
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 2
قيمت: 200,000 
تعداد:  


تصوير درآمدي به فلسفه دين

بدون نظر
نام: درآمدي به فلسفه دين
نويسنده: چاد مايستر
مترجم: سيد محمد يوسف ثاني
ناشر: فرهنگ نشر نو
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 1
قيمت: 360,000 
تعداد:  


تصوير اسطوره‌ها و زندگي ما

بدون نظر
نام: اسطوره‌ها و زندگي ما
نويسنده: مري ميجلي
مترجم: آرام قريب
ناشر: فرهنگ نشر نو
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 1
قيمت: 300,000 
تعداد:  


تصوير علم و دين (مجموعه‌ي مختصر مفيد 17)

بدون نظر
نام: علم و دين (مجموعه‌ي مختص ...
نويسنده: تامس ديكسون
مترجم: محمد دهقاني
ناشر: ماهي
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 1
قيمت: 100,000 
تعداد:  


تصوير فلسفه به وقت سه صبح (مصاحبه‌هاي ريچارد مارشال با فيلسوفان پيشرو معاصر)

بدون نظر
نام: فلسفه به وقت سه صبح (مصا ...
نويسنده: تيموتي ويليامسن-تري پينكارد
مترجم: مهدي رعنائي
ناشر: ترجمان
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 1
قيمت: 230,000 
تعداد:  


تصوير درست استدلال كردن

بدون نظر
نام: درست استدلال كردن
نويسنده: جان شاند
مترجم: تورج قانوني
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 1
قيمت: 110,000 
تعداد:  


تصوير بفرماييد فلسفه (گفت‌وگو با بزرگ‌ترين فيلسوفان معاصر)

بدون نظر
نام: بفرماييد فلسفه (گفت‌وگو ...
نويسنده: ديويد ادموندز - نايجل واربرتن
مترجم: ميثم محمداميني
ناشر: كرگدن
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 1
قيمت: 250,000 
تعداد:  


تصوير اخلاق به زبان آدميزاد

بدون نظر
نام: اخلاق به زبان آدميزاد
نويسنده: دكتر كريستوفر پانزا-آدام پادست
مترجم: عطيه‌سادات ميرخاني
ناشر: هيرمند
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 1
قيمت: 300,000 
تعداد:  


تصوير نظريه امر الهي آدامز

بدون نظر
نام: نظريه امر الهي آدامز
نويسنده: منا موسوي
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال انتشار: 1391
نوبت چاپ: 1
قيمت: 60,000 
تعداد:  


تصوير تاريخ فلسفه 1 (يونان و روم)

بدون نظر
نام: تاريخ فلسفه 1 (يونان و ر ...
نويسنده: فردريك چارلز كاپلستون
مترجم: جلال الدين مجتبوي
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال انتشار: 1393
نوبت چاپ: 10
قيمت: 430,000 
تعداد:  


تصوير تاريخ فلسفه در جهان اسلامي

بدون نظر
نام: تاريخ فلسفه در جهان اسلا ...
نويسنده: حنا فاخوري-خليل جر
مترجم: عبدالمحمد آيتي
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال انتشار: 1393
نوبت چاپ: 11
قيمت: 330,000 
تعداد:  


تصوير اعتراضات و پاسخها

بدون نظر
نام: اعتراضات و پاسخها
نويسنده: رنه دكارت
مترجم: علي افضلي
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال انتشار: 1393
نوبت چاپ: 3
قيمت: 430,000 
تعداد:  


تصوير مناظره‌هاي هشام بن حكم

بدون نظر
نام: مناظره‌هاي هشام بن حكم
نويسنده: عليرضا اسعدي
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال انتشار: 1392
نوبت چاپ: 1
قيمت: 135,000 
تعداد:  


تصوير عقايد فلسفي ابوالعلا

بدون نظر
نام: عقايد فلسفي ابوالعلا
نويسنده: عمر فروخ
مترجم: حسين خديوجم
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال انتشار: 1393
نوبت چاپ: 4
قيمت: 120,000 
تعداد:  


تصوير عرفان و منطق

بدون نظر
نام: عرفان و منطق
نويسنده: برتراند راسل
مترجم: نجف دريابندري
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 2
قيمت: 100,000 
تعداد:  


تصوير 3 حكيم مسلمان

بدون نظر
نام: 3 حكيم مسلمان
نويسنده: سيد حسين نصر
مترجم: احمد آرام
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 10
قيمت: 150,000 
تعداد:  


تصوير ديالكتيك هگل (مقاله‌هايي از مجموعه فلسفه نوين)

بدون نظر
نام: ديالكتيك هگل (مقاله‌هايي ...
نويسنده: هانس گئورگ‌ گادامر
مترجم: پگاه مصلح
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 1
قيمت: 140,000 
تعداد:  


تصوير دوستي (دانشنامه فلسفه استنفورد 5)

بدون نظر
نام: دوستي (دانشنامه فلسفه اس ...
نويسنده: بنت هلم
مترجم: راضيه سليم‌زاده
ناشر: ققنوس
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 1
قيمت: 55,000 
تعداد: